Vang VNO 10 Vàng (nắp vàng)

  • Nồng độ: 15% Vol
  • Dung tích: 750ml
  • Quy cách: 15 chai/thùng
Vang VNO 10 Vàng (nắp vàng)